[1]
Benería, L. 2008. Globalització, mercats de treball i la transformació dels rols de les dones. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 61-62 (Oct. 2008), 305–324.