[1]
Casassas i Simó, L. and Casassas i Ymbert, J. 2010. <i>L’Organització territorial de l’administració pública de Catalunya</i> : resum de "La Proposta" (informe lliurat a al Diputació de Barcelona l’any 1994). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 67-68 (Oct. 2010), 337–365.