[1]
Burgueño i Rivero, J. 2010. Projecte de Llei presentat per la Ponència de la Divisió Territorial al Govern de la Generalitat de Catalunya (1934). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 67-68 (Oct. 2010), 327–335.