[1]
Casassas i Simó, L. 2005. Reflexions a l’entorn del concepte de regió a finals del segle XX. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 21 (Apr. 2005), 15–22.