[1]
Tura i Camafreita, M. and Garcia Ramon, M.D. 2008. Presentació del llibre <i>Las otras geografías</i>, de Joan Nogué i Joan Romero, a la Societat Catalana de Geografia (21 de febrer de 2007). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 63 (Jun. 2008), 253–263.