[1]
, G.O. de G. 2006. Ramon Vinyeta i la divulgació del nostre entorn geogràfic. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 60 (Sep. 2006), 261–262.