[1]
Zusman, P., Riudor i Gorgas, L., Luna Garcia, A. and Garcia Ramon, M.D. 2006. "Roda el món i torna al Born" : geografies imaginàries dels viatgers catalans al Caire (1889-1934). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 60 (Sep. 2006), 71–85.