[1]
, . 2004. Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 2002-03. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 56 (Sep. 2004), 243–250.