[1]
, I. d’Estudis C.S.C. 2002. Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 51 (May 2002), 341–342.