[1]
Rucabado i Franquesa, N. 2002. Sortida d’estudi a les Terres de Ponent (dissabte, 8 d’abril de 2000). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 51 (May 2002), 329–334.