[1]
Molina Villar, J.J. 2002. El termalisme i l’evolució dels nuclis urbans: el cas de la Garriga. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 51 (May 2002), 99–125.