[1]
Baylina Ferré, M. and Garcia Ramon, M.D. 2002. De la invisibilitat a l’agricultura ecològica: dona i gènere als estudis rurals. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 51 (May 2002), 27–55.