[1]
, I. d’Estudis C.S.C. 2005. Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 1997-98. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 47 (Mar. 2005), 215–218.