[1]
Vila i Comaposada, M.-A. 2001. Formació de la terminologia geogràfica. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 47 (Mar. 2001), 187–192.