[1]
Barella i Miró, A. 2001. Alguns mapes itineraris de Catalunya del segle XVIII i començaments del XIX. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 46 (Mar. 2001), 5–36.