[1]
Nogué i Font, J. and Garcia Ramon, M.D. 2005. Vida i obra de Pau Vila i Dinarés (1881-1980). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 45 (Feb. 2005), 31–44.