[1]
Barella i Miró, A. 2005. Una Interpretació de la xarxa fluvial dels mapes primitius de Catalunya de l’escola flamenco-holandesa del segle XVII. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 43 (Feb. 2005), 9–32.