[1]
Rebagliato i Font, J. 2005. Procés de formació de les dues Europes. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 38 (Mar. 2005), 191–196.