[1]
Salvador i Segarra, M. and Tort i Donada, J. 2005. L’Estructura municipal a Dinamarca i a Catalunya. Consideracions entorn de dos models contraposats. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 37 (Mar. 2005), 165–175.