[1]
Moli Frigola, M. 2005. El Casal Barril i la geografia de Palau Sacosta als segles XV i XVI. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 36 (Mar. 2005), 119–137.