[1]
, I. d’Estudis C.S.C. 2005. Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 35 (Mar. 2005), 253–254.