[1]
Moli Frigola, M. 2005. Història dels ponts de la ciutat de Girona. La reconstrucció del Pont Major (1731-1763) i l’inici de la urbanització de la ciutat. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 32 (Mar. 2005), 31–59.