[1]
Homs i Corominas, J. 2005. Granollers, un subcentre metropolità. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 31 (Mar. 2005), 177–180.