[1]
, . 2010. Índex d’autors del volum VI (1991). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 31 (May 2010), 211–212.