[1]
Casassas i Simó, L. 2005. Pòrtic. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 31 (Mar. 2005), 5–6.