[1]
Bachelard, M. 2005. Els Centres comercials integrats: una tendència recent de l’urbanisme comercial al centre de la ciutat. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 28-29 (Apr. 2005), 37–54.