[1]
Garcia Ramon, M.D. 2005. Exportació de petroli i desenvolupament econòmic. Una tipologia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 27 (Apr. 2005), 53–63.