[1]
Gómez Ortiz, A. 2005. Salvador Llobet, geógrafo físico. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 27 (Apr. 2005), 23–24.