[1]
, . 2005. Cap al Primer Congrés Català de Geografia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 26 (Apr. 2005), 11–12.