[1]
, . 2005. Sessió setena : El Fenòmen urbà. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 26 (Apr. 2005), 122–126.