[1]
, . 2005. Sessió quarta : Didàctica de la geografia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 26 (Apr. 2005), 107–112.