[1]
, . 2005. Les Jornades a les nou ciutats : Crònica de la Jornada de Treball a Manresa. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 26 (Apr. 2005), 61–62.