[1]
, . 2005. Els Actes de l’Ajuntament de Barcelona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 26 (Apr. 2005), 163–166.