[1]
Vila i Dinarés, P. 2005. Consideracions sobre la conveniència d’una coordinació urbanística de Catalunya. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 25 (Apr. 2005), 169–170.