[1]
Iglésies i Fort, J. 2005. La Població catalana al primer quart del segle XVIII. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 25 (Apr. 2005), 123–160.