[1]
Garcia Ramon, M.D. 2005. Joan Vilà i Valentí i la institucionalització de la geografia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 25 (Apr. 2005), 79–81.