[1]
, . 2005. Índex cronològic del volum V. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 24 (Apr. 2005), 131–132.