[1]
, . 2005. I Congrés Català de Geografia, orientacions generals. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 22 (Apr. 2005), 107–108.