[1]
, . 2005. Notes a l’article de Dolores Brandis (al número 15 de "Treballs de la S. C. de G."). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 22 (Apr. 2005), 92–97.