[1]
Garcia i Balaguer, E. 2005. La Circulació, els transports i el medi ambient a les ciutats mitjanes. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 22 (Apr. 2005), 39–47.