[1]
, . 2005. Índex d’autors del Volum IV. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 20 (Mar. 2005), 129.