[1]
Mendizàbal i Riera, E. 2005. La Barcelona que s’està construint. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 20 (Mar. 2005), 11–20.