[1]
Majoral i Moliné, R. and Casassas i Simó, L. 2005. Les Primeres jornades catalano-magiars de planejament regional i urbà. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 16 (Mar. 2005), 73–75.