[1]
, . 2005. Programa del curs 1988-1989 d’Aproximació a la realitat geopolítica de Catalunya. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 15 (Mar. 2005), 211.