[1]
, . 2005. La Mort del professor Ludwik Straszewicz, soci honorari de la Societat Catalana de Geografia. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 13-14 (Apr. 2005), 119–120.