[1]
, . 2005. Activitats de la Societat C. de Geografia. Curs 1987/1988 : Dedicat a l’Anàlisi comparativa de l’organització de l’espai urbà. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 12 (Apr. 2005), 133.