[1]
Gonzàlez Masip, A. 2005. Notes per a una història del paisatge al Priorat. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 12 (Apr. 2005), 55–67.