[1]
, . 2005. Josep Iglésies i la geografia catalana (transcripció d’un vídeo). Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 12 (Apr. 2005), 11–16.