[1]
, . 2005. Índex cronològic del Volum II. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 161–164.