[1]
, . 2005. Directori dels socis de la Societat Catalana de Geografia el 31 de desembre de 1986, amb indicació de la respectiva data d’ingrés. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 9 (Apr. 2005), 141–159.